Lesestoff for deg som elsker campinglivet

I Visoko: Bjarne Eikefjord
Bobil og Caravan magasinet, nr 2 April 2022

Reisemål Bosnia: Verdens største og eldste pyramider

Rundt den bosniske byen Visoko, en liten times kjøring fra Sarajevo, ligger tre høye åser som til forveksling ligner pyramidene i Egypt. Firkantet, trekantede sider, som har omtrent nøyaktig samme kompassinnretning som Giza-pyramidene: Nord-sør, øst vest. Dette fikk Semir Osmanagic, forfatter, arkeolog og forsker, til å starte utgravinger i 2005, og her er hva han har funnet.

Keops-pyramiden i Egypt rager 147 meter i været, men blir likevel liten mot Månepyramiden på 190 meter i Visoko. Enda høyere er Solpyramiden med sine 220 meter. Mens pyramidene i Egypt i sin helhet er bygget av stein, er pyramidene i Visoko bygget av jord kledd med flere steinlag utenpå. Ikke helt ulikt pyramider som finnes i Sør Amerika. Det finnes også rester av pyramider i Mesopotamia, Sudan, Nigeria og Hellas. Mens de egyptiske pyramidene er rundt 4000 år gamle, er det som er funnet i Visoko datert til å være nærmere 10.000 år gamle. Og desidert de største pyramidestrukturer som finnes.

Avdekket strukturer

Funnene av det Semir Osmanagic mener er pyramider i Visoko, har ikke gått helt stille for seg.  Påstandene om historisk fusk og fanteri har haglet fra den etablerte arkeologiske verden. Det har ikke hindret rundt 2000 frivillige å gjøre en innsats fra 2005 og frem til i dag.

Utgravningene har avdekket enorme strukturer kledd med nøyaktig tilskåret sten, med samme tykkelse over alt. I tillegg er det gravd ut flere loddrette sjakter på Månepyramiden, og flere horisontale tunneler i Solpyramiden. Uansett hva man måtte mene om pyramider eller ikke, representerer strukturene som er funnet, materialer og byggverk som bærer preg av å være bygget av mennesker, heller enn å væra naturskapt. Noe den arkeologiske nomenklaturaen gjentatte ganger har påstått.

Enorme byggverk

Rett under jordlaget, har de lokale arkeologene funnet enorme strukturer kledd med steinplater, gjerne i flere lag. Hele veier er gravd fram, kledd med steinblokker som er individuelt tilpasset hverandre og med omtrent lik tykkelse. Hjørner er vinkelrette, det samme er sidene. Med de dimensjonene det hele har, betyr det at vi her kan stå overfor enorme byggverk fra en tid hvor vi ikke har noen andre kilder enn det vi finner i bakken. Fra siste istid for rundt ti tusen år siden, ble Balkan befolket av et folkeslag som het illyrere.

Urindoeuropeere

Forskerne mener at de er en gren av den urindoeuropeiske stamme, som var rådende i det som i dag er Tyrkia, Irak, Syria, Iran og ytterligere østover for rundt ti-tjue tusen år siden. Noen hundre kilometer sørøstover fra Visoko er det funnet daterte spor etter dem. Teoriene er derfor at de som eventuelt kan ha bygget pyramidene i Visoko, kan tilhøre samme folkegruppe som man vet har hatt tilhold i Stolac, et sted langs indre hovedvei midtveis mellom Mostar og Dubrovnik. Der er tilhogde stener og andre spor etter mennesker datert rundt 10.000 år tilbake i tid. Dette er som sagt teorier, og det finnes ikke teknologiske forklaringer på hvordan de kan ha behersket avansert byggekunsts.

Flere lag

Oppe på selve pyramiden, er det gravd fram steinsettinger. Disse består av nøyaktig tilpassede steiner. Gjennomgående har de samme tykkelse, sidene er rette, men ellers er de tilpasset omtrent som bruddskifer hageheller vi benytter den dag i dag. Oppover i åsen er det en rekke steder avdekker denne type «ytterkledning». Et par steder finnes sjakter, hvor hørnene er tilnærmet rettvinklede, og hvor stenene er lagt nøyaktig tilpasset. På toppen finner vi flere store områder, hvor det oppå selve jordlaget, først er lagt større stener, så litt jord før det hele er kledd med rettskårne «fliser» som er ca. 4 cm. tykke. Det interessante er at både det som fremstår som sjakter, gulvflater og veier, er tilnærmet i lodd og vater.

Betongplater

Under utgravningene i 2017, støtte man plutselig på ca. 15 cm. tykke betongplater. Ja, betongplater. Hvordan kan så det ha seg? Man vet ikke når kunnskapen om å lage krystallbetong kom til menneskeheten. Men man har funnet elementer av et sementlignende bindemiddel ved bredden av elven Donau, datert til ca. år 5600 f.Kr.

Vi vet at egypterne kunne lage det som betegnes som krystallbetong da de bygget pyramidene. Grekerne brukte det, det samme gjorde romerne da de bygget antikkens Roma. Betongelementer finnes også i Stolac, med datering tilbake til ca. 8500 f.kr. I Visoko viser utgravningen at det ser ut til at større eller mindre deler av pyramidene, under et lag med jord, er dekket av enten sten eller betongelementer, de siste støpt i form med nøyaktig lik tykkelse og størrelse.

Antikke veier

Ved foten av Månepyramiden, er det gravd ut flere strekninger som fremstår som brolagte veier. Bredden er rundt tre meter, overflaten ligger vannrett. Veibelegningen er fint tilhogget stein med ca. 10-15 cm. tykkelse, noen steder med vinkelrette hjørner og fint tilpasset hverandre. En lang rekke av oldtidens riker hadde til dels godt utviklede veier. Rundt 5000 år siden kom hjulet i bruk ved transport av gods og mennesker. Den eldste daterte beskrivelsen av en vogn med hjul (fire hjul og to akser) er en primitiv tegning på en keramisk vase fra 3635–3370 f.Kr., funnet i sørlige Polen.  (Wikipedia) I løpet av et par tusen år ble hjulet utviklet til solide eikehjul, gjerne brukt på stridsvogner. Vogna i Osebergskipet viser omtrent hvordan hjulene var fra antikken og frem mot det andre millennium. Disse hjulene har det til felles at de laget meget liten slitasje på underlaget i form av hjulspor.

Romerveiene

Skeptiske forskere har lagt fram en forklaringsteori om at veiene som er gravd ut i Visoko, kan være rester av de såkalte Romerveiene, som det fremdeles finnes rester av mange steder i Europa. Det som taler mot denne teorien, er fraværet av hjulspor i sandsteinen som er brukt i broleggingen. Romerne begynte å «sko» hjulene på sine stridsvogner og andre transportvogner med jernbeslag, og derfra stammer de dype hjulsporene vi finner i de fleste steinlagte romerske veier, hvorav noen var i bruk i mange hundre år helt opp til middelalderen. At veier med steinbrolegging i Visoko, og for øvrig også rundt pyramidene i Giza, ikke har denne typen hjulspor, tyder på at disse var anlagt og brukt før de jernskodde hjulene kom for rundt 2000 år siden. Til tross for at disse veiene var i bruk i flere tusen år.

Hva er så riktig, må historien skrives om?

Svaret er: Det vet vi ikke. For mellom 27.000 og 15.000 år siden var Balkan inne i sin siste istid, og deretter kom palaolitiske og illyriske bosettere. De siste befolket området fram til rundt ca. 500 år f.kr. og kan ha vært de som laget pyramidene. Det er et ubestridt faktum at sidene på pyramidene er nøyaktig nord-sør og øst-vest, faktisk med enda større presisjon enn Giza-pyramidene i Egypt. På samme måte som ingen har kunnet forklare hvordan egypterne bygget sine pyramider, finnes heller ikke noen forklaring på hvordan illyrerne hadde kunnskap og kompetanse til å bygge enda større pyramider.

Skepsis

Geologer påstår at åsens pyramideform og de regelmessig formede steinblokkene, har sin forklaring i at den for sju millioner år siden dannet bunnen av en innsjø. Senere har geologiske krefter løftet den sedimenterte bunnen opp til det som i dag fremstår som en noe uvanlig åsrygg. Arkeologene vurderer at dette kan være restene etter et nekropolis de har lett etter lenge, og/eller restene av en forsvunnet by som omtales i Bysantiske tekster. De frykter at nåværende utgravninger kan ødelegge det hele, og har forsøkt å stanse aktiviteten, men så langt uten hell. På den annen side bærer de tause vitnene, betongblokker, steinsettinger i flere lag utenpå hverandre, og nøyaktig rette, geometriske horisontale og vertikale linjer på strukturene, budskap om at her har mennesker og ikke naturen selv vært på ferde.

Supersivilisasjon?

Disse relativt nye pyramidene (det oppdages stadig nye pyramider rundt om i verden) åpner for mange nye spørsmål rundt menneskehetens historie. Ikke minst åpner det opp for en kollektiv revurdering av hvor “avansert” menneskeheten var før. Menneskehetens historie kan være mer omfattende enn man har trodd. Hertil hører også sagn som at det eksisterte gamle sivilisasjoner som Atlantis og Lemuria. Med i bildet hører også at enkelte alternative grupper anser at «pyramidenes kraft» har helbredende og helsemessige virkninger, og inne i hovedtunnelen er det egne rom for kontemplasjon og religiøse aktiviteter. Det bidrar ikke til å legemliggjøre de rent fysiske oppdagelsene som tross alt er gjort i Visoko.

Turistattraksjon

Pyramidene i Visoko har vokst til å bli en betydelig turistattraksjon i Bosnia. Et eget pyramidesenter er etablert. Derfra går det nå guidede turer gjennom en del av tunnelanlegget en gang i timen. Man kan velge mellom bosnisk, tysk og engelsk språk. Bare i månedene juli, august og september 2021 var det registrert mer enn 100.000 besøkende, opplyste guidene til BoCM. Nytt av året er en enorm parkeringsplass med god plass for selv de største campingkjøretøyene. Alt er asfaltert og godt tilrettelagt. Langs veien mellom inngangen og parkeringsplassen ligger for øvrig salgsbodene tett i tett. Suvenirene her er i hvert fall ekte, produsert av lokale krystallbergarter, treskjæring og håndverkskunst. Uansett, stedet er spennende å besøke, og så får hver og en gjøre seg opp en mening om hva som er oppdaget.

La oss tipse deg

Registrer deg her og motta varsel når vi publiserer enda mer spennende lesestoff.

Vår samarbeidspartner

Gjennom vårt flotte samarbeid med Norsk Bobil og Caravan Club kan vi publisere spennende artikler som utgis i deres medlemsblad. Artiklene fra NBCC vil først være tilgjengelig digitalt en stund etter at medlemsmagasinet er distribuert. Medlemsbladet samt en rekke andre fordeler kan du enkelt sikre deg ved å bli medlem hos Norges største og eldste interesseorganisasjon for deg med bobil eller campingvogn.